# ����������_������_������_��������������:1

هیدرات های گازی

      هیدرات های گازی سمینار کارشناسی ارشد     مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری         فهرست   عنوان                                                                                                                           صفحه 1- هیدرات های گازی.............................................................................................. 1 2- اساس هیدرات های گازی..................................................................................... 2 3- تاریخچه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 156 بازدید

راهنمای نصب پمپ های سرمایشی (Nikkiso)

                               راهنمای نصب پمپ های سرمایشی (Nikkiso)         فهرست مقدمه احتیاط های ایمنی 1-     بخش (1) راهنمای بهره برداری 2-     بخش (2) رفع عیب 3-     بخش (3) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید