محدودیت


مثل همیشه، تنها محدودیت ما، دیدگاه محدود و دورنمای محدود ماست.


The only limits are, as always, those of vision.
James Broughton

/ 0 نظر / 38 بازدید