پسر بچه شرور

پسر بچه شرورپسر بچه شروری اطرافیان خود را با سخنان زشتش ناراحت می کرد. روزی

پدرش جعبه ای پراز میخ به او داد و گفت : هر بار که کسی را با حرف هایت

نارحت کردی، یکی از این میخ هارا به دیوار انبار بکوب.

روز اول پسرک بیست میخ به دیوار کوبید ، پدر از او خواست تا سعی کند تعداد

دفعاتی که دیگران را می آزارد ، کم کند . پسرکت تلاشش را کرد و تعداد میخ

های کوبیده شده به دیوار کمتر و کمتر شد.

یک روز پدرش به او پیشنهاد کرد تا هر بار که توانست از کسی بابت حرف هایش

معذرت خواهی کند ، یکی از میخ ها را از دیوار بیرون بیاورد. روزها گذشت تا این

که یک روز پسرک پیش پدرش آمد و با شادی گفت : با ، امروز تمام میخ هارا از

دیوار بیرون آوردم!

پدر دست پسرش را گرفت و با هم به انبار رفتند ، پدر نگاهی به دیوار انداخت و

گفت آفرین پسرم کار خوبی انجام دادی ، اما به سوراخ های دیوار نگاه کن .

دیوار دیگر مثل گذشته صاف و تمیز نیست . وقتی تو عصبانی می شوی و با

حرف هایت دیگران را می رنجانی ، چنین اثری بر قلب شان می گذاری ، تو می

توانی چاقویی در دل انسانی فرو کنی و آن را بیرون بیاوری ، اما هزاران بار عذر

خواهی هم نمی تواند زخم ایجاد شده را خوب کند
/ 2 نظر / 4 بازدید
عروس رندانه و مستانه

عید قربان روز اوج بندگی عابدی در برابر معبود روز قربانی کردن همه چیز جز مهر دوست .حتی فرزند در مسلخ عشق بر شما نکویان مبارک باد.[گل]

مهسا

سلام مجید جان مرسی از لطفت بازم بیا پیشم منتظرم...