زندگی


نهایتاً مهم نیست چند سال در این دنیا بوده ای، مهم این است که در این سال ها چقدر زندگی کرده ای.


And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years.
Abraham Lincoln

/ 0 نظر / 34 بازدید