فرار مغزها

فرار مغزها که نیست !!!

فرار سر هاست.

فرار تن هاست .

سری که هوای خاک ، ناموس و خدمت به وطن در آن نیست....

تنی که فقط آسایش خود را ببیند.

چه بهتر که برود !!!!!

93/04/26

/ 9 نظر / 30 بازدید
به لحظه های من بیا...

پشت ویترین مغازه ها جنس هایی هست که خیلی گرونن … یه چیزایی هم میشه پیدا کرد که ارزونه … اما گاهی یه گوشه ای یه چیزی میذارن که شاید کهنه باشه ، شایدم معمولی اما روش نوشته “فروشی نیست” ! آدم باید از اون جنس باشه ......

ویولون

دنياي اين روزاي من هم قد تن پوشم شده انقدر دورم از تو كه دنيا فراموشم شده دنياي اين روزاي من درگير تنهاييم شده تنها مدارا مي كنيم دنيا عجب جايي شده هر شب تو روياي خودم آغوشتو تن مي كنم آينده ي اين خونه رو با شمع روشن مي كنم هر شب تو روياي خودم آغوشتو تن مي كنم آينده ي اين خونه رو با شمع روشن مي كنم در حسرت فرداي تو تقويممو پر مي كنم هر روز اين تنهاييو فردا تصور مي كنم هم سنگ اين روزاي من حتي شبم تاريك نيست اينجا به جز دوري تو چيزي به من نزديك نيست هر شب تو روياي خودم آغوشتو تن مي كنم آينده ي اين خونه رو با شمع روشن مي كنم هر شب تو روياي خودم آغوشتو تن مي كنم آينده ي اين خونه رو با شمع روشن مي كنم دنياي اين روزاي من همقد تن پوشم شده انقدر دورم از تو كه دنيا فراموشم شده دنياي اين روزاي من درگير تنهاييم شده تنها مدارا مي كنيم دنيا عجب جايي شده[گل]

سامان

آی گفتی.. چه خوبه آدم بره توغربت علم یاد بگیره رنج بکشه به امید اینکه اون رنج واون علم رو توی میهن خودش صرف کنه این خوبه نه عکسش..

ویولون

√. כَر اطراف خانہ ے مـלּ آלּ کس کہ بہ כیوار فکر مے کنـכ ، آزاכ است ! آלּ کس کہ بہ پنجره .... غمگیـלּ ! و آלּ کس کہ بہ جستجوے آزاכے است ، میاלּ چار כیوارے نشستہ مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه-مے-روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ ...چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ.....مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ چنـכ قـכم .... حتے تو هم خستہ شـכے از این شعر حالا چہ برسـכ بہ او کہ .... نشستہ مے ایستـכ .... نـــــــہ ! .... افتاכ !

سهیلا

بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است (گاندی)

baran

سلام.وقت بخیر... اگه اجازه بدید میخوام این مطلب و توو وبلاگم بذارم. البته با ذکر منبع. منتظر جوابتون هستم.[گل]

راوی

جالبه[هورا][قهقهه][راک]