اردیبهشت . . .

آغاز اردیبهشت را برایتان اینگونه  آرزو میکنم :

خدایا گوشه چشمی از تو کافیست تا

هر رنجی به رحمت

هر غصه ای به شادی  

هر بیماری به سلامتی  

هر گرفتاری به اسایش  و آسانی

هر فراقی به وصل  

هر قهری به آشتی

هر زشتی به زیبایی

 هر تاریکی به نور

هر ناممکنی به قدرت لایزال خودت ممکن شود

پروردگارا  تمام وجود و هستیمان را آرزوهایمان را  غرق محبت و نگاه گرمت بفرما.

پروردگار این ماه و این سال را برای تمامی هموطنانم

مملو از حس های خوب و خبر های خوش کن .

آمین 

/ 0 نظر / 99 بازدید