آرامش چیست ؟

 

نگاه  به اطراف  و جستجوی خدا

نگاه به درون و دیدن خدا

نگاه به گذشته  و شکر خدا

نگاه  به  آینده  و اعتماد   به  خدا

/ 2 نظر / 25 بازدید
به لحظه های من بیا...

اگر شخصي در اين دوران عفيف است همه گويند انساني خفيف است !   دله دزد و خيانت كار و پررو كنون معناي انسان شريف است !