به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

ساعتی ساده با قابلیت نشان دادن مدت زمانی که کاربر در سایت یا وبلاگ شماست

ساعتی ساده با قابلیت نشان دادن مدت زمانی که کاربر در سایت یا وبلاگ شماست

به این صورت که روی ساعت باید کلیک شود