به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

Dell Inspiron 1564 Laptop Driver

 

مدل
Inspiron 1564
سازنده
Dell
دسته بندی
Notebook
سیستم عامل
Windows Seven 64bit
Quick set
دانلود
Audio
Bios
Chipset
External USB Modem
Touchpad
Bluetooth
WLAN 1397
WLAN 1520
Intel WiFi Link 6200
Intel WiMax Link 6250
Intel WiFi Link 6250
Network
ATi Radeon HD 4330
ATi Radeon HD 5450
توضیحات
منبع : Driverchest.com