به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

Dell Inspiron 1545 Drivers For Windows 7 64bit

 
مدل
Inspiron 1545
سازنده
Dell
دسته بندی
Laptop
سیستم عامل
Windows 7  ۶۴bit
WLAN
دانلود /   ۱۵.۵ Mb
WiFi
دانلود /   ۲۵.۴ Mb
Quick Set
دانلود /   ۳.۵ Mb
Audio
دانلود /   ۱۶.۴ Mb
Bios
دانلود /   ۱ Mb
Card reader
دانلود /   ۶.۸ Mb
Video
دانلود /   ۱۸۱ Mb
Touchpad
دانلود / ۸.۵ Mb
Bluetooth
دانلود / ۷۷.۵ Mb
Webcam
دانلود / ۴.۵ Mb
توضیحات
منبع : driverchest.com