به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

Dell Inspiron 1525 Drivers Download

 
مدل
Inspiron 1525
سازنده
Dell
دسته بندی
Notebook
سیستم عامل
Windows Vista
Wireless
دانلود —- ۳۸ Mb
Touchpad
دانلود —- ۳.۸ Mb
QuickSet v.8
دانلود —- ۵.۱ Mb
MobileChipset
دانلود For win Xp —- 2 Mb
توضیحات
منبع : driverchest.com