به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

نکته ، سرنخ

درود دوستان خوبم

چند وقت بود آپ نکرده بوده، داشتم به این فکر میکردم که این پستم در مورد چی

و از کجا باشه که این تصویر و مطالب زیبا و تامل برانگیز رو یکی از دوستام

برام میل کرد منم حیفم اومد که  این تصویر فوق العاده رویایی و این مطالب زیبا

رو براتون نذارم (البته با اندکی تغییرات نیشخندچشمک) امیدوارم شما هم مثل من

خوشتون بیادخوشمزهمژه.


 

(دست کم) دو دست داریم آنها را (دست کم) نگیریم!

 

(به خاطر)خودت هم شده ... دیگران را (به خاطر)بسپار.

 

اگر دیگران را (خواستی).....(خواستنی) هستی.

 

(دوست های خوبی) دارم.... (خوبی ها را دوست) دارم.

 

(از راه سر).... مشکلات را (از سر راه) بردار.

 

در کار خوب....یا (جا زدیم) یا (جار زدیم).

 

تا دست (به زانو) نشد... مشکل  (به زانو) در نیامد.

 

(نظر) نمی داد ..... که (نظر) نخورد.