به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

سالروز شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی

29 خرداد سالروز شهادت  دکتر علی شریعتی

اسطوره قلم و عشق را  به  تمام دوستدارنش

تسلیت میگویم .

ترجیح میدهم با کفشهایم در خیابان راه برم و به خدا

فکر کنم تا در مسجد  باشم و به کفشهایم فکر کنم

هرگاه که تو را خواندم، پاسخم گفتی؛

هرچه از تو خواستم، عنایتم فرمودی؛

هرگاه اطاعتت کردم، قدردانی و تشکر کردی؛

و هر زمان که شکرت را بر جا آوردم، بر نعمتهایم افزودی؛

و اینها همه چیست؟

جز نعمت تمام و کمال و احسان بی‌پایان تو!؟

 


... من کدام یک از نعمت‌های تو را می‌توانم

 بشمارم یا حتی به یاد آورم و به خاطر بسپارم؟

 


... خدایا! الطاف خفیه‌ات و مهربانی‌های پنهانی‌ات

بیشتر و پیشتر از نعمتهای آشکار توست.

...خدایا ! من را آزرمناک خویش قرار ده آن‌سان که انگار

 

می‌بینمت. من را آنگونه حیامند کن

 که گویی حضور عزیزت را احساس می‌کنم.


خدایا!من را با تقوای خودت سعادتمند گردان


و با مرکب نافرمانی‌ات به وادی شقاوت و بدبختی‌ام

مکشان.در قضایت خیرم را بخواه


و قدرت برکاتت را بر من فروریز تا آنجا که تأخیر را در

تعجیل‌های تو و تعجیل را در تأخیرهای تو نپسندم.


آنچه را که پیش می‌اندازی دلم هوای تاخیرش را نکند


و آنچه را که بازپس می‌نهی من را به شکوه و گلایه

نکشاند....پروردگار من!


... من را از هول و هراس‌های دنیا و غم و اندوه‌های

آخرت، رهایی ببخش


و من را از شر آنان که در زمین ستم می‌کنند

در امان بدار.

خدایا شهرت ،منی را که :می خواهم باشم ،قربانی منی که :

می خواهند باشم ، نکند.

 


 

خدایا : خود خواهی را چندان در من بکش ، یا بر کش ،تا

خودخواهی دیگران را

 

 احساس نکنم، و از آن در رنج نباشم

 

خدایا: به من تقوای ستیز بیاموز ، تا در انبوه مسئولیت ، نلغزم و

از تقوای برهیز مصونم دار تا در خلوت عزلت نبِوسم .

 


 

خدایا: به من توفیق تلاش ، در شکست ؛صبر ، در نومیدی ؛

رفتن ، بی همراه ؛ جهاد، بی سلاح ؛کار ، بی بِاداش؛فداکاری ،

در سکوت ؛ دین ، بی دنیا ؛ مذهب ، بی عوام ؛عظمت ، بی نام ؛

 خدمت ، بی نان ؛ ایمان ، بی ریا ؛خوبی ، بی نمود ؛گستاخی،

بی خامی ؛مناعت ، بی غرور ؛عشق ، بی هوس؛

 


 

تنهایی، در انبوه جمعیت ؛ دوست داشتن ، بی آنکه دوست بداند؛

روزی کن .

................................شریعتی.......................