به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

صبح است ساقیا


صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

زان پیشتر  که عالم فانی شود خراب

ما را ز جام باده گلگون خراب کن

خورشید مجد ز مشرق ساغر طلوع کرد

گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن

روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها  کند

زنهار کاسه سر ما پرشراب کن

ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم

با ما به جام باده صافی خطاب کن

کار صواب باده پرستیست حافظا

برخیز و عزم جزم به کار صواب کن


برای دانلود تصنیف زیبای

صبح است ساقیا رو ققنوس زیر کلیک کنید

 

GH0GHnOoOs


 

و تصویری  سه بعدی  فوق العاده زیبا از طبیعتی بکر که با

حرکت دادن موس می توانید

از جهات مختلف این تصویر زیبا را ببنید

برای دیدن تصویر روی ققنوس زیر کلیک کنید

 

 

GHoGHnOoOs