به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

عشق، راز شادمانه زیستن...

 


 


این روزها با افراد زیادی برخورد میکنم با افکار مختلف

که دچار یک عارضه هستند.و آن تنهایی است.

واژه ای که برای هیچ کدام از ما نا شناخته نیست.و اغلب

ما دلیل این تنهایی را در دیگرا ن میجوییم.

بی آنکه نگاهی به خود و خواسته ها

 و انتظارتمان بیاندازیم.

چرا بیشتر روابط ما روزی از احساس و عشق تهی میشوند

و رنگ میبازند و آسان از آن میگذریم.

روابطی که روزگاری

پایه های زندگی های عاشقانه و وفادارانه ای را پی میریخت.

چرا حالا حتی بسیاری که به وصل میرسند بعد از مدتی

به دلزدگی ،طلاق عاطفی و نهایتا جدایی پناه میبرند.

یا دچار روابطی شده ایم که به اصلاح آنرا دوستی می نامیم.

دوستی که تاریخ انقضاء دارد و

این را روشنفکری و تاثیرات مدرنیته میدانیم.

و بهانه ای شده برای بی تعهدی و رفع نیاز.

روزگاری عشقها رنگ و بوی دیگری داشتند.

زمانی که آدمها با یک نگاه عاشق میشدند.

آنزمان که این همه روابط آسان و

شناختها به اصطلاح عمیق و نزدیک نبود.

این همه ارتباط و ماهها و سالها دوستی نبود ،

پس چرا عشقها صادقانه تر و

وفاداری به عشق عمیق تر بود.و حالا بااین همه رفت و آمد.

ارتباطهای نزدیک و شناخت ازهر سوی و

جهت ،یا روابط به عشق های شکست خورده تبدیل میشوند

یا به ازدواج های کوتاه  مدت و جدایی.

وسهم روابطی که درست پیش میروند و

به زندگی های موفق بدل میشوند بسیار کم شده.

درست است که دغدغه ها و درگیری های زندگی

بیشتر از گذشته شده.

ولی وقتی به گذشته نگاه میاندازیم میبینیم

پدر و مادران ما،یا پدر بزرگ و مادر بزرگ هایمان

هم دغدغه ها و در گیری های زمان خود را داشتند.

سختی هایی که مطمئنا

امروز ما نمیتوانیم تحمل کنیم.اما هیچ چیز باعث نمیشد

که عشق و وفاداری رنگ ببازد.

دلیل آن ایمان، گذشت و شکیبایی بود.

معنی عشق آنها همین بود، امید داشتند ،

نسبت به هم و کاستی های یکدیگر

گذشت داشتند و در سختی ها شکیبا بودند.

و همه اینها در یک واژه جمع میشوند"

عشق."مگر نه اینکه عشق امیدواراست.

با گذشت است و بردبار.مگر نه اینکه

عشق شک نمی ورزد .

مقایسه نمیکند ،حسادت ندارد.حالا عشقمان را اگر با عشق

آنروزها مقایسه کنیم به چه جوابی میرسیم.

منیت و خودخواهی،زیاده طلبی، نا شکیبایی، شک ،

مقایسه با دیگران،تعهد نداشتن به رابطه و عشق.

و از همه مهتر به دنبال بهتر بودن،

از هر جهت.و یعنی به دنبال لذت بیشتر بودن .

زندگی در همین سه حرف خلاصه شده.

"ل""ذ""ت".! لذت و  راحت طلبی.!

اگر به دنبال لذت واقعی هستیم باید کسی را که دوست داریم

به تمامی بپذیریم.با

همه خوی و خصلت های خوب و بد.باید بپذیریم

او هم فردی مثل ماست.

انسانی در راه کمال ،پس نمیتواند کامل باشد.

و سعی نکنیم اورا تغییر دهیم به آنچه میخواهیم.

باید همان که هست اورا بخواهیم.

وقتی اورا بر می گزینیم باید بپذیریم که

او شاید زیبا نباشد، پولدار نباشد، تحصلکرده نباشد.

فوق العاده نباشد........ولی به

دل ما نزدیک است.

ساده است،راستگو و صادق است.شکیباست.قوی است و........

باید خوبی ها و بدی ها را بپذیریم و بدانیم

که هر کدام از این  داشتن ها و نداشتن

ها اثراتی بر رابطه و یا زندگی مشترک خواهند داشت.

و ما باید برای هر کدام از

اینها خود را آماده کنیم.

برای رسیدن به عشقی پایدارو راستین

از خود گذشتن لازم است.

شکیبایی لازم است

و اینکه ایمان داشته باشم که عشق ،"خدا "، پشتیبان ِ

خلوص  یک رابطه عاشقانه و ناب  است.

و هدفی جز همراهی یکدیگر برای رسیدن به کمال انسانیت

نداشته باشیم.تا به یگانگی برسیم.و از آن لذتی حقیقی ببریم.

لازم نیست این مطالب رو از دیگری بخواهیم.

خود را آماده چنین عشقی خالص و

ناب کنیم.و روح خود را برای درک لذت از خود

گذشتن،مهروزی بی دلیل ،و وفاداری کنیم.

حتما آنکه مثل ماست سر راه ما قرار خواهد گرفت.

عشق دلیل لحظه های خوشیست ،آنرا در لحظات سخت نیز

جاری سازیم

تا بتوانیم در کنار هم آن لحظات را بگذرانیم.....

از زمانه شکوه نکنیم.چرا که تا خود تغییر نکنیم

هیچ چیز عوض نخواهد شد.

زندگی یک راز دارد و آن "عشق "است.

اگر به خلوصش برسیم زندگی شادمانه ای خواهیم داشت

.......

 

در ادامه عکسهای زیبا و شگفت انگیز از هواپیماهای  جنگنده

هدیه من دوستان خوبمعکس ها در حال لود شدن میباشند...  شکیبا باشید!

در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه

 Show Picture را بزنید.
 


عکسهای زیبا و شگفت انگیز از هواپیماهای جنگنده


عکسهای زیبا و شگفت انگیز از هواپیماهای جنگنده


عکسهای زیبا و شگفت انگیز از هواپیماهای جنگنده

عکسهای زیبا و شگفت انگیز از هواپیماهای جنگنده