به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

کربلا

حسین (ع) بیشتر از آب تشنه لبیک بود

افسوس که بجای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند

و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند

SalamBarHoseinبه سینه هر که تمنای کربلا دارد


همیشه در دل خود روضه ی بپا دارد


کسی که عشق تو دارد دگر چه کم دارد


بدون عشق تو عالم کجا بها داردSARALLAH4
باز باران با ترانه

 


می خورد بر بام خانه


یادم آمد کربلا را


 

دشت پر شور بلاء را


گردش یک ظهر غمگین


 

گرم و خونین


لرزش طفلان نالان


زیر تیغ و نیزه ها را

 


با صدای گریه های کودکانه

 

وندرین صحرای سوزان


می دود طفلی سه ساله


پر زناله / دلشکسته /پای خسته


 

باز باران قطره قطره می چکد از چوب محمل


وای باران وای باران

Aliasghar2

                     کاش مهدی به جهان چهره هویدا می کرد 


 گره از مشکل پیچیده ما وا می کرد 


کاش با  آمدنش از سر مهر 


قبر مخفی شده فاطمه پیدا می کرد

 AliAkbar