به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

ایا می دانید قبر محمدرضا شاه پهلوی کجا در نظر گرفته شده بود؟

میدان آزادی به مناسبت جشن های 2500 ساله به ارتفاع 45

متر(محدودیت ارتفاع به علت نزدیکی فرودگاه) در سال 55 بعد از

دو سال کار افتتاح شد . که یک شاهکار معماری ایرانی است و

ایده طراح در طرحش نشان دادن دوره های مختلف تاریخ

شاهنشاهی با تجسم قوسی شبیه قوس طاق کسری است

که به تدریج وقتی بالا می رود تیدیل به قوس های تیزه دار

دوران اسلامی می شه .

در ضمن در مرکز میدان زیر برج آزادی قبر شاه در نظر گرفته

شده بود.

معمار این بنا یک ایرانی بوده (حسین امانت) که در حال حاضر

ضد انقلاب به حساب می یاید و در کانادا سکونت دارد